I takt med att spelbolagen etablerar sig inom Sveriges gränser, ser vi även en ökande förekomst av spelberoende i olika åldersgrupper. Nyligen publicerad statistik från Folkhälsomyndigheterna visar att antalet personer med spelberoende har fördubblats under de senaste 10 åren. Det mest anmärkningsvärda är att kvinnor nu utgör en majoritet av dessa fall för första gången någonsin!

Om vi kastar en blick tillbaka för 10 år sedan, så visade officiell statistik att cirka 24 000 svenskar klassades som spelberoende. Idag är situationen mycket mer alarmerande, med över 45 000 registrerade spelberoende enligt färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. En annan oroande aspekt som framkommer i den nya statistiken är att cirka 4% av den svenska befolkningen i åldern 16-87 år anses ha spelproblem eller löpa risk att utveckla ett allvarligt spelberoende.

Mest påfallande ökningen

Den mest påfallande ökningen av spelberoende ses i den kvinnliga populationen, som nu utgör cirka 64% av de personer som “officiellt” anses ha utvecklat ett spelberoende som kräver behandling. Jämfört med 2015, då denna grupp utgjorde endast 18%, är detta en betydande ökning.

Ulla Romild, ansvarig för utredningen på Folkhälsomyndigheten, framhäver att den primära orsaken till den oroande ökningen av kvinnliga spelberoende är den snabbt växande spelbranschen inom Sverige. Hon är medveten om att onlinecasinon också fanns för 10 år sedan, men hon påpekar att det har skett en explosiv ökning av antalet spelbolag på den svenska marknaden.

Hon menar också att möjligheten att spela på bärbara enheter, särskilt smartphones med förbättrad teknik, har bidragit till den lavinartade ökningen av spelberoende.

Hårdare reglering förväntas minska spelberoendet

Den 1 januari 2019 trädde en ny lag i kraft i syfte att bekämpa den alarmerande ökningen av spelberoende. En central del av denna lag var införandet av spellicenser för alla spelbolag som ville erbjuda sina tjänster till svenska spelare.

Spellicensen inkluderar regler som begränsar spelbolagens marknadsföring gentemot den svenska spelmarknaden och förbjuder erbjudanden om stora bonusar för att locka spelare till insatser.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi är dock inte helt nöjd med hur spellicensen tillämpats hittills. Han anser att lagstiftningen måste skärpas ytterligare för att reglera den aggressiva spelreklamen som ofta syns i olika medier.

Flera spelbolag har hamnat i rättstvister

Eftersom den svenska spellicensen inte preciserar vad som menas med “måttfull” marknadsföring har flera spelbolag hamnat i rättstvister där de anklagats för att bedriva alltför aggressiv marknadsföring.

Konsumentombudsmannen, som är ansvarig för att väcka stämningar, hävdar att de stämda spelbolagens marknadsföring strider mot lagstiftningen i spellicensen när det gäller “måttfullhet”. De specifika anklagelserna inkluderar påträngande marknadsföring och överdriven framställning av vinstmöjligheter.

Ett konkret exempel är en annons där ett av de stämda spelbolagen marknadsförde sig genom att föreslå att spelare kunde vinna miljoner under tiden de var på väg till jobbet.

Slutsats

Trots regleringen av hur spelbolag får marknadsföra sig gentemot svenska spelare återstår det att se om de införda lagarna faktiskt kommer att påverka den ökande förekomsten av spelberoende, särskilt bland kvinnor. I ljuset av den snabbt växande spelbranschen och den enkla tillgängligheten till spelmöjligheter på bärbara enheter är det en utmaning att bekämpa detta växande problem.

Det krävs fortsatta ansträngningar från myndigheter och spelbolag för att minimera riskerna för spelberoende och skydda den svenska befolkningen, särskilt de kvinnor som nu utgör en majoritet av de drabbade.