Integritetspolicy

Vi på casinoutanspelgrans.se värdesätter din integritet och är engagerade i att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och delar din information när du använder vår webbplats. Genom att använda vår webbplats samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt denna policy.

Insamling av personuppgifter

1.1 Personuppgifter vi samlar in: Vi kan samla in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du använder vår webbplats, till exempel namn, e-postadress och kontaktinformation.

1.2 Automatisk insamling av information: Vi kan använda cookies och liknande tekniker för att automatiskt samla in viss information om ditt besök på vår webbplats, inklusive IP-adress, webbläsartyp, hänvisnings-URL och sidor som besöks.

Användning av personuppgifter

2.1 Ändamål: Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, kommunicera med dig, skicka relevant information och marknadsföringsmaterial (om du har gett ditt samtycke) samt för att uppfylla lagliga åtaganden.

2.2 Delning av personuppgifter: Vi kan dela dina personuppgifter med betrodda tredjepartsleverantörer och samarbetspartners som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster, såsom betalningsleverantörer och analysverktyg. Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt.

Dataskydd och säkerhet

3.1 Säkerhet: Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller ändring. Vi följer branschstandarder för att skydda informationen vi samlar in och behandlar.

3.2 Dataöverföring: Din information kan överföras och lagras på servrar som befinner sig utanför ditt land. Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att din information behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

4.1 Åtkomst och rättelse: Du har rätt att begära åtkomst till och rättelse av dina personuppgifter som vi har om dig. Du kan uppdatera dina personuppgifter genom att logga in på ditt konto eller kontakta oss direkt.

4.2 Återkallelse av samtycke och radering: Om du har gett ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du har också rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, förutsatt att det inte finns någon laglig grund för oss att behålla dem.

4.3 Kontakta oss: Om du vill utöva dina rättigheter, har frågor om vår integritetspolicy eller vill göra en klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på [kontaktinformation].

Ändringar av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träder i kraft omedelbart efter publicering. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna integritetspolicy för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Vi rekommenderar att du läser igenom vår Integritetspolicy och Cookie Policy noggrant för att förstå hur vi behandlar din information och använder cookies på vår webbplats. Genom att använda vår webbplats samtycker du till villkoren i båda policys