I Sverige har regeringen lagt fram ett förslag om att öka anslagen till Spelinspektionen och Finansinspektionen i sin budgetproposition för år 2024. Syftet med detta initiativ är att förstärka övervakningen av spelmarknaden och bekämpa verksamheter inom casinobranschen som inte har en svensk licens, samtidigt som man tar itu med problemet med matchfixning.

En ökning på 10,8 Miljoner

Spelinspektionen föreslås få en ökning på hela 10,8 miljoner kronor för år 2024, följt av ytterligare 15,6 miljoner kronor år 2025 och 18,6 miljoner kronor år 2026. Även Finansinspektionen kommer att få en ökning i sina anslag med 4,5 miljoner kronor från och med år 2024. Denna satsning är en del av en bredare strategi för att följa kraven i Europarådets konvention om manipulation av idrottsresultat, som är mer känt som Macolinkonventionen.

Syftet med anslagsökningarna

  • Förstärka tillsynen av spelmarknaden: De ökade resurserna kommer att möjliggöra för Spelinspektionen att intensifiera sin övervakning av spelmarknaden, inklusive upptäckt och förebyggande av olaglig verksamhet och matchfixning.
  • Förstärka samverkan mellan myndigheterna: Ökningen av budgeten möjliggör också en fördjupad samverkan mellan Spelinspektionen och Finansinspektionen, särskilt när det kommer till att hantera frågor relaterade till otillåtna speltransaktioner inom finanssektorn.
  • Uppfylla internationella åtaganden: Det förstärkta anslaget kommer också att hjälpa Sverige att uppfylla kraven i Europarådets konvention om manipulation av idrottsresultat, som är känt som Macolinkonventionen.

Mål: En mer reglerad och säker spelmarknad

Genom dessa åtgärder har regeringen som mål att säkerställa att spelmarknaden blir mer reglerad och säker. Detta syftar till att skydda idrottens integritet och förhindra att spel- och finansmarknaderna utnyttjas för kriminella ändamål. Vi anser att detta förslag är långt ifrån för sent, med tanke på att Spelinspektionen under flera år har kämpat utan framgång mot utländska casinon som verkar utan svensk licens.

Varför är detta viktigt?

En välreglerad spelmarknad är av stor vikt av flera skäl. För det första, den skyddar konsumenterna genom att säkerställa att spelen är rättvisa och att spelbolagen följer strikta regler och föreskrifter. Detta minskar risken för att spelarna utsätts för oärliga verksamheter och bedrägerier.

För det andra, en reglerad spelmarknad är viktig för att skydda idrottens integritet. Matchfixning och korruption är allvarliga hot mot sporten, och en effektiv tillsyn av spelmarknaden kan bidra till att förebygga och upptäcka sådana oegentligheter i ett tidigt skede.

Slutligen, en reglerad spelmarknad bidrar till att förhindra att pengar används för kriminella ändamål. Genom att ha en stark kontroll över finansiella transaktioner som är kopplade till spelverksamhet kan myndigheterna minska risken för penningtvätt och andra former av ekonomisk brottslighet.

Vad säger Spelinspektionen?

Spelinspektionen välkomnar den föreslagna ökningen av anslagen och ser det som en nödvändig åtgärd för att kunna utföra sitt arbete mer effektivt. De har länge betonat behovet av ökade resurser för att kunna hantera den växande spelmarknaden och de utmaningar som den medför.

Enligt Spelinspektionen kommer de extra medlen att användas för att anställa fler inspektörer och utveckla avancerade övervakningssystem. Detta kommer att göra det möjligt för dem att agera snabbare och mer effektivt mot olagliga spelverksamheter och matchfixning.

Finansinspektionens perspektiv

Finansinspektionen är också positiv till ökningen i anslag och ser det som en möjlighet att stärka sitt samarbete med Spelinspektionen. De ser på den ökade finansieringen som ett sätt att bekämpa ekonomisk brottslighet som är kopplad till spelverksamhet.

En av de viktigaste frågorna som Finansinspektionen kommer att fokusera på är att övervaka finansiella transaktioner som kan vara kopplade till olaglig spelverksamhet. Genom att ha tillgång till fler resurser kommer de att kunna identifiera och agera mot misstänkta transaktioner i realtid.